Τηλ.: 210 36 04 869 / Fax: 210 36 04 629


image-163385-icon-brief.png?1459433284538

ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘ. ΛΙΑΠΑΣ


Δικηγόρος στον Άρειο ΠάγοΟ δικηγόρος στον Άρειο Πάγο εργατολόγος Βασίλης Λιάπας διατηρεί το γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ,oδός Πολυτεχνείου αρ.8, και δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος τομέων του δικαίου με εξειδίκευση:  α)στις  εργατικές υποθέσεις και ιδίως  των τραπεζοϋπαλλήλων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ καθώς και των λοιπών Τραπεζών  και β)στη σύνταξη εκθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ΕΦΚΑ κλπ Ταμείων και την υποβολή σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης . Είναι πτυχιούχος Νομικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αστικό, δικονομικό, εμπορικό και εργατικό δίκαιο από το 1995. Εδώ και 35 χρόνια παρέχει αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες στους εντολείς  του, προσβλέποντας στη βέλτιστη διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης.


image-163366-eikona4.jpg?1459429830602
Εργατικές υποθέσεις πάσης φύσεως
και ιδίως εργατικές υποθέσεις υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας, Τράπεζας Ελλάδος, Πειραιώς και πρώην ΑΤΕ, Άλφα Τράπεζας και πρώην Εμπορικής
image-163366-eikona4.jpg?1459429830602
Υψηλή νομική κατάρτιση & πολυετής δικηγορική εμπειρία
Υπεύθυνη & σοβαρή διαχείριση όλων των υποθέσεων
Ουσιαστική προάσπιση των εντολέων σε κάθε επίπεδο
image-163366-eikona4.jpg?1459429830602
Εργατικές
Αστικές
Εμπορικές
Διοικητικές
Κτηματολογικές
Ασφαλιστικά Μέτρα
Άρειος Πάγος
Συμβούλιο Επικρατείας


Ειδικότερα, το γραφείο του εργατολόγου Βασίλη Λιάπα στην Αθήνα αναλαμβάνει εργατικές υποθέσεις πάσης φύσεως, με ειδίκευση στις εργατικές υποθέσεις τραπεζοϋπαλλήλων, ιδίως της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Ελλάδος. Επιπλέον, χειρίζεται νομικά  ζητήματα που εμπίπτουν στους παρακάτω τομείς δικαίου: διοικητικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό, φορολογικό, αστικό, εμπορικό, μισθωτικό, αυτοκινητιστικό και κτηματολογικό δίκαιο, καθώς και υποθέσεις αγοραπωλησίας ακινήτων και ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας.
Διαθέτοντας υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στη μαχόμενη δικηγορία, φροντίζει για τον  άριστο, υπεύθυνο και σοβαρό χειρισμό  κάθε υπόθεσης, σε κάθε επίπεδο -δικαστικό, εξωδικαστικό και συμβουλευτικό.

Στόχος του είναι η προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων του, ενώ αναλαμβάνει υποθέσεις στην Αθήνα αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.