Τηλ.: 210 36 04 869 / Fax: 210 36 04 629


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, εργατολόγος Βασίλης Λιάπας προσφέρει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες, εξυπηρετώντας πελάτες από την Αθήνα, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

Ειδικότερα, αναλαμβάνει υποθέσεις που εμπίπτουν σε διάφορους τομείς δικαίου, όπως:
image-163384-icon-ypiresies.png?1459433093825
 • Εργατικές υποθέσεις πάσης φύσεως και ιδίως: εργατικές υποθέσεις υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας, Τράπεζας Ελλάδος, Πειραιώς και πρώην ΑΤΕ, Άλφα Τράπεζας και πρώην Εμπορικής (προσλήψεις ,προαγωγές, τοποθετήσεις, αποζημιώσεις, απολύσεις, επιδόματα κλπ)
 • Εργατικές υποθέσεις που άπτονται του Συνδικαλιστικού Δικαίου, καθώς και του Δικαίου Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
 • Υποθέσεις διαφοράς εφάπαξ όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Διοικητικές υποθέσεις, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές: κατά όλων των ασφαλιστικών οργανισμών, όπως ΕΦΚΑ,ΙΚΑ, δημόσιο, ΟΓΑ κλπ, διαφορές κυρίων και επικουρικών συντάξεων,  
 • Μελέτη και Γνωστοποίηση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ΕΦΚΑ και όλων των Ασφλαλιστικών Φορέων με τη σύνταξη και παράδοση  ειδικής έκθεσης θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος , ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων συνταξιοδότησης κύριας και επικουρικής σύνταξης καθώς και κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών σ'αυτούς
 • Φορολογικές όλων των ειδών και ασφαλιστικά μέτρα (εικονικά τιμολόγια,τεκμήρια εισοδήματος, διαβίωσης ,πρόστιμα κ.ά)
 • Αστικές υποθέσεις όλων των ειδών
- Οικογενειακές: διαζύγια, διατροφές, αποκτήματα, αναγνωρίσεις και υιοθεσίες τέκνων κ.ά.
- Κληρονομικές: διαθήκες, νόμιμες μοίρες, προσβολή κληρονομικού δικαιώματος, γνησιότητες διαθηκών, ελαττωματικότητα βούλησης κλπ
- Εμπράγματες: διεκδίκησης κυριότητας, νομής, δουλειών κλπ, ακινήτων από συμβατικές και εξωσυμβατικές αιτίες, ασφαλιστικά μέτρα παντός είδους κλπ.
- Ενοχικές αξιώσεις από συμβατικές και εξωσυμβατικές αιτίες αδικοπραξίας 
- Ασφαλιστικά μέτρα παντός είδους

 • Εμπορικές υποθέσεις κάθε είδους, καταστατικά καθώς και λύσεις εταιρειών όλων των τύπων, σήματα προϊόντων, αθέμιτος ανταγωνισμός επιχειρήσεων

 • Μισθωτικές υποθέσεις: αστικές και εμπορικές μισθώσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ακινήτων (μισθώματα, καταγγελίες συμβάσεων)

 • Αυτοκινητιστικές υποθέσεις: αποζημιώσεις από σύγκρουση οχημάτων και τραυματισμούς πεζών, οδηγών και επιβατών, καθώς και συναφείς ποινικές υποθέσεις

 • Υποθέσεις κτηματολογίου: εγγραφές ακινήτων, αιτήσεις και αγωγές ακινήτων αγνώστου ιδιοκτήτη, κτήσης κυριότητας με χρησικτησία κλπ. 

 • Αγοραπωλησίες ακινήτων και έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας